una storia, una notizia, o qualunque cosa valga la pena di essere raccontatalunedì 18 settembre 2017

Pepp-Oh - Chesta nott' (Official video)E' mezzanott, n'atu juorn va in port', je rest' assort
int'e ccapat' ca te coccol'n stile resort
cerc'e sta fort, int'a stu munn'e fatt'a pezzott
facc'a cazzott, pur si è semp cchiù ddur sta lott'
d'e ll'ott a matin ca ggià staje e na maner'
nun truov' accendin e te faje piglià do' scler
ddoje o tre monetin' int'o cazon d'ajer
ca mò è na mappin' e s'essa pur lavà, serij!
"JE CH'JURNAT' CH'E' SCHIARAT'" dicett'o Mammasantissim'
"ADDA' PASSA' A NUTTAT'", 'nzurdav ll'Illustrissim'
contraddizion' tipic' e chi viv'a chesti ppart'
pecchè sul'accussì se po ji annanz a chesti ppart'
ccà, arò nun parten' cchiù e bastiment'
ma se ne vann pe'ddisperazion 'e ppart'e for' e mmegli mment'
pe' trament je rest' calm int'a torment
cu'e pier pe'tterr e 'a cap' e n'aria, vivenn e framment'
tant' a vit'è n'attim, nu mument'
ch'e vvot' te fa ngrippà, e'vvot te fa fess'e cuntent
e va accussì, ogni cos'è relativ' in ogniddove
te par' ca tutt'e fferm quann invec' "eppur si muove"
" e gira, il mondo gira e certo tu n'o può fermà
al massim' te può affannà si vuò tentà e n'affunnà"
ma calmaaaa, time-out fratelli, vi scongiuro
mo ce vo nu break, torno subito, ve lo giuro

RIT. (x2)
Chesta nott, a cerevell' vò viaggià
tutt'e rrott, e vvò cagnà cercann d'esplorà
e capì, pecchè nun po' fernì accussì
nient' cagnarrà si t'astip' pe nun murì..

E rieccoci in onda live and direct from out of here
int'a stu fluss d'inchiostr'e passion to'ggiur I'll be sincere
ma'Dear, sta jurnat' nun vò fernì e me crir'
si te dic' ca comunque nun voglj jì ancor'a durmì
...e n'ata Winston piglj per' e pur staser
stu barbon' pogn'ovèr e foss'o mument' e passà po'barbier
ma sincer? me sfastereo, e quest'è quanto
stong' int'a sta pall, 'o foglj m'ha sfidat' col suo guanto
e allor, n'ata vot me mett'a scriver', n'ata nott me mett' a scriver'
n'ata vot' me mett'a rirere, chesta fott' è pe' sopravviver'
pe nun pensà 'e malann
ma mò no, oggi nun teng ggenij e nunn'è 'o cas d'attaccà sta lagn'
Song'e ttrè e stong ancor cu stu ccafè
l'agg' fatt bell astritt' astritt' comm piac'a mmè
e a chest'or è ancor cchiù special'
stesso posto, stessa cos' d'ajer ma oggi nient'è tal'e qqual'
afor'a stu barcon' ogni fatt' piglj spiritualità
ma na bussat' a st'incrocio romp'o silenzij ca
l'ha fatt'a padron e subbit' è pront' a turnà
cchiù ffort'e primm, tant ca si bisbiglj par d'alluccà
er paricchij ca, nun me vivev' stu mument'
"è tutta mia la città" mò par scritt' appositament
pe'mmè, a Lun' se cocc e sò fernut'e bbott
ringraziann'a Ddij è passat' pur chesta nott

RIT (x2)
Chesta nott, a cerevell' vò viaggià
tutt'e rrott, e vvò cagnà cercann d'esplorà
e capì, pecchè nun po' fernì accussì
nient' cagnarrà si t'astip' pe nun murì..

OUTRO
"Chesta nott, sò partut' e n’voglj stà
mai cchiù asott, pur pecchè nun me può fermà
sto sul'je, e 'a music pe'cumpagnij
tra nu suonn e n'at, quiet, sul', ngrazij'e Ddij"

Nessun commento: